Stiftelsen

The Human Contract Colorglobe

Syfte

Med olika medel och ny teknologi skall stiftelsen skapa ”infotainment” för att kommunicera om de sju principerna för mänsklig värdighet – våra rättigheter och skyldigheter som människor. Arbetet utgår från FNs universella konvention om de mänskliga rättigheterna - i ett mellanmänskligt perspektiv och modernt ledarskap.

  • Arbeta för individens mognad – Skapa (och samverka) för utveckling av verktyg för individuell mognad.

  • Arbeta för olika organisationers mognad – Stödja verksamheter och regeringar i en mogen, respektfull dialog, genom verktyg och program.

  • Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte.

  • Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Upprop

2021-09-05 Stiftelsens syfte är att skapa en större helhetsbild och bättre förutsättningar för mänskligheten och planeten genom inspiration och samverkan. Detta görs genom att skapa en rörelse för mänskligheten genom en fredlig, hälsosam rörelse. Stiftelsen skall också verka för att informera, kommunicera och inspirera omkring de sju principerna för mänsklig värdighet. Stiftelsens mål är att alla människor inom 100 år känner till och inspireras att leva efter de sju principerna för mänsklig värdighet. Stiftelsens första upprop ämnar främja projekt som fokuserar på att stärka alla människor lika värde. // Eva Maria Dolores Ehrling Stiftare.

Styrelsen

Ordförande
Eva MARIA Dolores Ehrling

Styrelseledamot
Prachoomphorn ”Art Kosol” Lind

HumansCirkels